מסע מדע

מבית כנרת-זמורה, דביר

חדש במסע מדע א! כרטיסי משימה בחמשת החושים ודפי משימה בעונות השנה.

"מסע מדע" היא סדרת ספרים להוראת מדע וטכנולוגיה בבית הספר היסודי (כיתות א-ו). לכל שנה ספר לימוד אחד הכולל את כל התכנים והמיומנויות הנדרשים בתכנית הלימודים. הספרים עשירים במידע, במלל ובתמונות, ומותאמים להוראה בכיתות הטרוגניות ולתלמידים בעלי סגנונות למידה שונים.

עקרונות מרכזיים אחדים הנחו את כותבי הסדרה:

  • הצגת היבטים מדעיים, טכנולוגיים וחברתיים-ערכיים בכל נושא נלמד.
  • שילוב עקרונות המאפיינים את עולם הטבע בכל נושאי הלימוד (מאפייני חיים, ארגון וסדר בטבע).
  • פיתוח ראייה רב-תחומית כחלק בלתי נפרד מרצף ההוראה.
  • ארגון תכני הלימוד ביחידות לימוד קצרות.
  • פיתוח חשיבה באמצעות דיון נרחב בנושאי הלימוד השונים ובאמצעות משימות מתאימות.
  • בנייה מודולרית של הפרקים בכל ספר המאפשרים לבנות רצפי הוראה מותאמים לצרכים.
  • סיפור רקע העוסק במסע לגילוי מקומות וידע מדעי הקושר בין פרקי הספר.

כהוצאה לאור הגדולה בארץ ומהוותיקות שבהן, אנו מקפידים מאוד על איכות הספרים ונראותם, תוך מתן דגש רב על היותם צבעוניים וידידותיים לתלמידים ולמורים. לנוחיותכם אנו מעמידים לרשותכם תמיכה ללא עלות לאורך כל שנת הלימודים.
צוות המחברים והמדריכים שלנו לרשותכם לימי חשיפה, עזרה בתכנון שנתי על פי תוכנית הלימודים, הנחיה פרטנית וכל צורך אחר שיתעורר.

​אנו לרשותכם באגף ספרי הלימוד בטלפונים 073-2257655/56.