מסע מדע

מבית כנרת-זמורה, דביר

דף הבית >> מסע מדע א >> כרטיסי משימה - חמשת החושים

קבצים של כרטיסי משימה וגלגלי חושים עבור משימת הסיור בפרק החושים, בעמודים 18-17 לספר התלמיד:

חוש כרטיס משימה גלגל חושים להדפסה
חוש הראייה
חוש השמיעה
חוש המישוש
חוש הריח

קובץ של גלגל חושים עבור משימת חוש הטעם בפרק החושים, בעמוד 21 לספר התלמיד: