מסע מדע

מבית כנרת-זמורה, דביר

דף הבית >> מסע מדע ג >> מסע מדע ג - מיפוי תכנים לספר

מיפוי תכנית הלימודים לספר "מסע מדע" ג' ולחוברת העבודה
ערכו: אילנה ינאי וד"ר שרה קלצ'קו


מספר שעות מומלץ לשיעורי הליבה:
  • לפרק: אל הצמחים שבעמק הנעלם – 27 שעות
  • לפרק: אל מצוק הסלעים  –  10 שעות
  • לפרק: מה עושים בחומרים? – 24 שעות
  • לפרק: זורמים עם החשמל – 10 שעות
  • לפרק: מסע בתקשורת – 6 שעות
 
ליבה- בסיס הרחבה- הרחבה אתגר- העשרה משך זמן מומלץ בשעות
הפרח
בספר: עמוד 24
בחוברת: משימה 21, עמוד 26
הפרח
בחוברת: משימה 20,
עמוד 26.
האבקה בפרחים
בספר: עמוד 27-26
בחוברת:
משימה 22, עמוד 27
משימה 23, עמוד 28
משימה 24, עמוד 29
משימה 25, עמוד 30
  1
הפרי ותפקידיו
בספר: עמוד 28
בחוברת: משימה 26, עמוד 31
משימה 27, עמוד 32
 
כיצד מפיצים הפירות את הזרעים
בספר: עמוד 30-29
בחוברת: משימה 29, עמוד 34
משימה 28, עמוד 33
  1
הזרעים
בספר: עמוד 31
בחוברת: משימה 30, עמוד 35
הזרעים
משימה 31, עמוד 35.
  1
מדוע אין לקטוף את פרחי הבר?
בספר: עמוד 33
גדילה והתפתחות 
של צמחים
בספר: עמוד 35-34
בחוברת: משימה 32, עמוד 36
משימה 33 , עמוד 37-36
    ½
 
 
1
 
מחזוריות בחיי הצמח
בספר עמוד 38-36
בחוברת: משימה 34, עמוד 39
    1
ניסויים בהנבטת זרעים
בספר: עמוד 39-38
בחוברת: משימה 36, עמוד 41
בחוברת: משימה 37, עמוד 42
בחוברת: משימה 38, עמוד 43
ניסויים בהנבטת זרעים בחוברת: משימה 35, עמוד 40   2
סיכום
משימה 39 , עמוד 45
    1
השפעת אור וטמפרטורה על נביטת הזרעים
בספר: עמוד 39
בחוברת: משימה 40, עמוד 46
בחוברת: משימה 41, עמוד 47
  שאלות למחשבה ומשימות אתגר
בחוברת:
עמוד 49-48
 
2
 
 
 

 
ליבה- בסיס רשות- הרחבה אתגר- העשרה זמן מומלץ
שעות
  השפעת עונות השנה על הצמחים בארץ
בספר: עמוד 40
בחוברת: משימה 42,
עמוד 49
   
  צמחי בצל ופקעת
בספר: עמודים 43-42
בחוברת: משימה 43, עמוד 50
   
משפחות צמחים
בספר: עמוד 47-44
בחוברת: משימות 46-44
משפחות צמחים
בחוברת: משימה 47, עמוד 54
  2
גידול צמחים בחממה
בספר: עמוד 53-51
בחוברת: משימה 50, עמוד 57
 
צמחים בחקלאות וטכנולוגיה
בספר: עמוד 50-49
בחוברת: משימה 48 עמוד 55
משימה 49, עמוד 56
משימה 51, עמוד 58
צמחים בחממה
בחוברת: שאלת אתגר 4, עמוד 58
פיתוח צמחים וייבואם
בספר: עמוד 54
1
צמחים בתעשייה
בספר: עמוד 57-55
בחוברת: משימה 52, סעיף 1,
עמוד 59
צמחים בתעשייה
בחוברת: משימה 53 , עמוד
62-61
צמחים בתעשייה
בחוברת: משימה 52,
סעיף 2, עמוד 59
1/2
שימוש בעץ בתעשייה
בספר: עמוד 59
בחוברת: משימה 54, עמוד 63
משימה 55, עמוד 64
    1/2
מצמחים מכינים חוטים לבדים*
בספר: עמוד 61
בחוברת: משימה 56, עמוד 64
משימה 57, עמוד 65.
    1/2
מעצים מכינים גומי לשרף*
בספר: עמוד 63
בחוברת: משימה 58, עמוד 65
    1/2
ייצור חומרי ריח מצמחים*
בספר: עמוד 64
בחוברת: משימה 59, עמוד 66.
    1/2
*אפשר לבחור מספר נושאים מתוך צמחים בתעשייה ולא את הכל.      
צמחים לנוי והנאה
בספר: עמוד 65
בחוברת: משימה 60, עמוד 67
    1
שימוש יתר בצמחים
בספר: עמוד 66
שאלות לדיון 3-1
 
    1
ליבה- בסיס רשות- הרחבה אתגר- העשרה זמן מומלץ שעות
חיסכון בעץ
בספר: עמוד 67 + שאלה לדיון
בחוברת: משימה 61 , עמוד 68
בספר: עמוד 68
בחוברת: משימה 62, סעיף,1 עמוד 68
משימה 63, עמוד 69
  חיסכון בעץ
בחוברת: משימה 62, סעיף 2, עמוד 69
2
האם צמחים הם יצורים חיים? 
בספר: עמוד 69
בחוברת: משימה 64, עמוד 70
    1
צורכי קיום של צמחים
בספר: עמוד 70-69
בחוברת: משימה 65, עמוד 70
משימה 66, עמוד 71
*אפשר לבחור בין רקפת, נופר או רותם.
    1
 
 
 
 
 
ליבה- בסיס רשות- הרחבה אתגר- העשרה זמן מומלץ שעות
אל מצוק הסלעים
סוגים ותכונות של סלעים
בספר: עמוד 75-72
בחוברת: משימה 9-1, עמודים 83-74.
תכונות של סלעים
בספר, הגדר של גדי, עמוד 76
בחוברת, משחק מעגל, עמוד 84
מאובנים בסלעים
בספר: עמוד 80
בחוברת: משימה 10, עמוד 85
4
שימושים שהאדם עושה בסלעים
בספר: עמוד 87-81
בחוברת: משימות 14-11,
עמודים 88-86.
*ניתן לבחור בין שימוש בחרסית, גיר, צור, אבן, חול ומלח.
הזכוכית
בספר: עמודים 91-88
מלח מאכל
בספר: עמוד 92-91 + דיון בכיתה
בחוברת: משימה 15, עמוד 89.
  2
מן הצורך אל המוצר
בספר: עמוד 93
בחוברת: משימה 16,
עמודים 91-89.
    1
סלעים וקרקעות
בספר: עמוד 94 +דיון בכיתה
חלחול מים בקרקע
בספר: עמוד 95
בחוברת: משימה 17,
עמוד 92-91
  סלעים וקרקעות
בחוברת: משימה 18, עמוד 93
 
1
איך נוצרת קרקע?
בספר: עמוד 96
בחוברת: משימה 19, עמוד 94
שימושים בקרקע
בספר: עמוד 99-98
בחוברת: משימה 20,
עמוד 96-96
קרקעות בארץ ישראל
בספר: עמוד 97
1
שימוש לא זהיר פוגע בסביבה
בספר: עמוד 102-100
בחוברת: משימה 21, 22, עמוד 97.
*משימה 22 סעיף 2 אפשר באופן וירטואלי.
    1
  תערוכה של סלעים וקרקעות
בספר: עמוד 103 בחוברת: משימה 23, עמוד 98
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ליבה- בסיס רשות- הרחבה אתגר- העשרה זמן מומלץ שעות
מה עושים בחומרים? 
מאילו חומרים בונים 
מכשירים וחפצים?
בספר: עמוד 110-109
בחוברת: משימה 2,
עמוד 102-101
המצאת הכדור הפורח ומרכיביו
בספר: עמוד 108-107
בחוברת: משימה 1, עמוד 100.
  1
תכונות של חומרים
מגנטיות:
בספר: עמוד 112-111
בחוברת: משימה 3,
עמוד 104-103
המגנט
בחוברת: משימה 4, עמוד 105
משימה 5, עמוד 106
המגנט
בחוברת: משימה 6, עמוד 107
1
מסיסות (תערובת ותמיסה):
בספר: עמוד 115-113
בחוברת: משימה 7 , עמוד 108
משימה 8, עמוד 108
משימה 9 , עמוד 109
משימה 10, עמוד 110
משימה 11, עמוד 112
משימה 14, עמוד 116
משימה 15, עמוד 118
מסיסות (תערובת ותמיסה):
בחוברת: משימה 12, עמוד 113
משימה 13, עמוד 115
משימה 16, עמוד 119
אפשר גם לבחור ניסויים על פי התאמתם לכיתה
 
 
בחוברת: חידה, עמוד 114
בחוברת: משימה 14, עמוד 117 – שאלת אתגר
 
4
חומרים מסוכנים
בספר: עמוד 115
בחוברת: משימה 17, עמוד 120
    1
חומרים שצפים וחומרים ששוקעים במים
בספר: עמוד 116
בחוברת: משימה 18, עמוד 121.
    1
תכונות העץ ושימושיו
בספר: עמוד 117
בחוברת: משימה 19, עמוד 123.
מן העץ למוצר המוגמר
בחוברת: משימה 20, עמוד 124.
    2
תכונות הנייר ושימושיו
בספר: עמוד 119
בחוברת: משימה 21, עמוד 127
תכונות הנייר ושימושיו בחוברת: משימה 22, עמודים 129-128   1
חומרים שבוערים היטב- 
חומרי דלק
בספר: עמוד 120
בחוברת: משימה 23, עמוד 130.
    1
 
 
ליבה- בסיס רשות- הרחבה אתגר- העשרה זמן מומלץ שעות
חומרי הדלק בשימוש האדם
העץ
בספר: עמוד 121-120
בחוברת: משימה 23, עמוד 130
בטיחות
משימה 23 , עמוד 131
חומרי דלק בשימוש האדם
בספר: עמוד 123-122
בחוברת: משימה 24, עמוד 132
משימה 25, עמוד 133
  1
הפלסטיק ושימושיו
בספר: עמוד 127
בחוברת: משימה 26, עמוד 134
קיימות
בספר: עמוד 128, שאלה לדיון
    1
חומרי דלק- מקורות אנרגיה
השוואה בין חומרים בעירים
בספר: עמוד 131-129
בחוברת: משימה 27,
עמודים 137-135
כללי זהירות בבית
בספר: עמוד 133-132
בחוברת: משימה 28,
עמודים 138-137
    2
חומרי דלק פולטים חום 
כשהם בוערים
בספר: עמוד 133
בחוברת: משימה 29, עמוד 139
    1
הבערת אש בעזרת חום
בספר: עמוד 134
בחוברת: משימה 30, עמוד 141.
  הבערת אש בעזרת חום אור השמש
בחוברת: משימה 31, עמוד 142
1
מה עוד נחוץ לבעירה?
בספר: עמוד 136-135+
דיון בכיתה
בחוברת: משימה 32, עמוד 143 משימה 33, עמוד 144
משימה 35, עמוד 145
הערה:
המסקנות של הניסוי במשימות 32 ו-34 שגויות. מה שגורם לכיבוי הנר הוא הפחמן הדו-חמצני שנוצר עקב בעירת הנר ולא המחסור בחמצן.
ניסוי 33 הוא שממחיש מה שבאמת קורה בכוסות – עולה כמות הפחמן הדו-חמצני והיא מכבה את הנר (הפחמן הדו-חמצני מצטבר באזור שבו הלהבה דולקת ולכן הנר כבה. אם נשים נר קצר יותר נראה שהוא ידלק זמן רב יותר. גם אם נרחיק מהכוס את הפחמן הדו חמצני הנוצר הנר ימשיך לדלוק.)
 
 
  2
מדוע חשוב לאוורר את הבית גם בחורף?
בספר: עמוד 137 +דיון בכיתה.
    1
חומרי דלק פולטים פיח ועשן כשהם בוערים
בספר: עמוד 138
בחוברת: משימה 36, עמוד 147.
    1
קיימות
מקורות המזהמים את האוויר ופתרונות טכנולוגיים
בספר: עמודים 145-138
בחוברת: משימה 37, עמוד 149
משימה 38, עמוד 150
משימה 39, עמוד 150
משימה 40, עמוד 151
    2
  איזה חומר  דלק מתאים 
לכדור פורח?
בספר: עמוד 146
בחוברת: משימה 41, עמוד 152
 
 
 
ליבה- בסיס רשות- הרחבה אתגר- העשרה זמן מומלץ שעות
זורמים עם החשמל
חשמל בכל פינה
בספר: עמוד 148
בחוברת משימה 1, עמודים
155-154
משימה 2, עמוד 156
    1
סוללות ורשת החשמל הן מקורות אנרגיה
בספר: עמוד 149
בחוברת: משימה 3, עמוד 157
מקורות חשמל קבועים ומקורות חשמל ניידים
בספר: עמוד 153-150
בחוברת: משימה 5,4, עמוד 158
  1
זהירות בחשמל
בספר: עמוד 154
בחוברת: משימה 6, עמוד 159
    1
המעגל החשמלי 
מרכיביו וסימניו
בספר: עמודים 156-155
בחוברת: משימות 7, 8 א, משימות 10-9,
עמודים 165-160
המעגל החשמלי 
מרכיביו וסימניו
בספר: המתג, עמודים 158-157
בחוברת: משימה 8 , עמוד 161
בחוברת: משימה 11, עמודים
166-165
שפת המורס
בספר: עמוד 158
בחוברת: משימה 12, עמוד 167
2
חומרים מבדדים וחומרים מוליכים חשמל
בספר: עמוד 159
בחוברת: משימה 13, עמוד 168
משימה 14, עמוד 169
מד הזרם
בספר: עמוד 160
בחוברת: משימה 15, עמודים 171-170
הזרם החשמלי הזורם במעגל
בספר: עמוד 161
בחוברת: משימה 16, עמוד 172
משימה 17, עמודים
 173-172
  1
  מתאימים מקור 
חשמל למכשיר
בספר: עמוד 162
בחוברת: משימה 18, עמודים 175-174
   
גוף האדם מבדד או מוליך?
בספר: עמוד 163
בחוברת: משימה 19, עמודים
177-176
 
גוף האדם מבדד או מוליך?
בחוברת: משימה 19 – מעשה קסם, עמוד 177
הולכת חשמל בנוזלים
בספר: עמוד 163
בחוברת: משימה 20, עמוד 178
  1
בידוד ובטיחות בחשמל
בספר: עמוד 165-164
בחוברת: משימה 21,  עמוד 179
משימה 22 , עמוד 180
משימה 23, עמוד 181
    1
התייעלות וחסכון בחשמל
בספר: עמוד 166
בחוברת: משימה 24, עמוד 182
תופעות בחשמל
בספר: עמוד 168
בחוברת: משימה 25, עמוד 183
הנורה החשמלית
בספר: עמוד 170-169
  1
 
כיצד פועל קומקום חשמלי
בספר: עמודים 172-171
בחוברת: משימה 26, עמוד 185
תהליך התיכון של אדיסון
בספר: עמוד 173
בחוברת: משימה 27, עמוד 186
  1


 
ליבה- בסיס רשות- הרחבה אתגר- העשרה זמן מומלץ שעות
מסע בתקשורת
קולטים מידע ויוצרים תקשורת
בספר: עמוד 177-176
בחוברת: משימה 1 , עמוד 190
תקשורת בין יצורים 
חיים בטבע
בספר: עמוד 179-178
בחוברת: משימה 2 , עמוד 192
  1
שפה לא מילולית
 ושפה מילולית
בספר: עמוד 181-180
בחוברת: משימה 3, עמוד 192
  שפה לא מילולית
ושפה מילולית
בחוברת: משימה 4, עמוד 193
1
נעזרים בסימנים לקליטת מידע והעברת מידע
בספר:  עמודים 183-182
בחוברת: משימה 5, עמודים
195-194.
שלטים ומודעות – בספר: עמוד 189
בחוברת: משימה 10, עמוד 199
 
נעזרים בסימנים לקליטת מידע והעברת מידע
בחוברת: משימה 6, עמוד 193
בספר - מי צריך סמלים?
עמוד 185
בחוברת: משימה 7, עמוד 196
בספר תמרורים, עמודים 188-186
בחוברת: משימות 9,8, עמודים 198-197
  11/2
תקשורת המונים 
ואמצעי תקשורת
בספר: עמוד 190
בחוברת: משימה 11, עמוד 199
    1/2
מפרסמים את המסע 
בכדור פורח
בספר: עמוד 194
בחוברת: משימה 12, עמוד 200
    2