מסע מדע

מבית כנרת-זמורה, דביר

דף הבית >> מסע מדע ו >> פעילויות חקר

ספר  ו

פתרון בעיות

פעילויות חקר

עמ 21-20

 

תצפית תכונות האור- התפשטות בקווים ישרים

עמ 23-22

 

תצפית מעבר אור ובליעה 

27-26

 

ניסוי הקשר בין טמפרטורת אוויר וקרקע לשמש וצל

עמ 34-33

 

ניסוי קולטי שמש

עמ41-40

 

החזרת אור מחומרים שונים-תצפית

עמ 44-43

החזרת אור באמצעות מראה

משימת תיכון

 

51-52 

 

שבירת אור ניסוי

עמ 62-63

 

ניתוח ניסוי של ניוטון

עמ 64

בדיקת ההבדל בין בליעה והחזרת אור 

 

עמ 72 

פתרון בעיות באמצעות מראות ועדשות

 

עמ 75

 

ניסוי –השפעת התפשטות הקול על סוכרות המונחות על תוף

עמ78- 77

 

תכנון ניסוי התפשטות קול בנוזלים ומוצקים+ ניסוי התפשטות הקול

עמ 85-84

 

הקשר בין גובה האוויר בבקבוק לגובה הצליל

עמ 93

 

תצפית גורמים המשפיעים על התפשטות הקול

עמ 112-110

 

תצפית דחיה ומשיכת מגנטים

עמ 116-115

 

ניתוח ניסוי-קשר בין מטען חשמלי לזרם

עמ 119-118

 

בניית אלקטרומגנט-ניסוי

עמ 121-120

 

חזרה על הניסוי של פרדי

עמ 168-167

 

ניסוי השפעת האור על כמות הכלורופיל

עמ 214

בעיית המדבור דרכים למניעה

 

עמ 239

הצלת יערות הגשם

 

עמ 264-263

 

השפעת האוויר על ציפה של עצמים במים