מסע מדע

מבית כנרת-זמורה, דביר

 מבנה הספר לכיתה ו ורצף ההוראה המוצע בו
בספר לכיתה ו שני פרקים:
פתיחה: הספר פותח בסיפור מסע ביבשות רחוקות של כמה מהילדים המלווים את כל הספרים בסדרה. המסע משמש סיפור מסגרת המקשר בין הנושאים הנלמדים בספר ומאפשר להדגיש היבטים בין-תחומיים בהוראה:

אנרגיה בעולמנו: היציאה למסע וההתארגנות לקראתו מזמנים דיון באנרגיה לסוגיה, במקורות האנרגיה ובשימושים שהאדם עושה באנרגיה. בפרק האנרגיה מוצג תפקידם של החושים באדם בקליטת גירויי אור וקול, המשמש בסיס ללימוד תפקידי החושים בבעלי חיים ולחשיבותם בשמירה על קיומם של בעלי החיים בסביבה. פרק האנרגיה מציג גם היבטים טכנולוגיים, המסייעים לאדם להפיק את האנרגיה הנחוצה לו ובשימושים במכשירים שלהפעלתם נחוצה אנרגיה.

חיים בסביבה: הביקור ביבשות שונות מזמן הכרות עם סביבות חיים מגוונות ביבשה ובים (מדבר, חורש, יער גשם ואגם), מאפייני החיים של היצורים החיים; צורכי הקיום של היצורים החיים ודרכי השגתם מהסביבה; מאפיינים כלליים של סביבות חיים ושל היצורים החיים בהן, מיונם למרכיבים ביוטים ולמרכיבים א-ביוטים והשפעת המרכיבים זה על זה; תקשורת וקליטת גירויים ומידע מהסביבה: תקשורת בין היצורים החיים, הגירויים שצמחים ובעלי חיים קולטים מהסביבה ואיברי החושים של בעלי חיים; תנאי הסביבה – אקלים ומזג אוויר. בכל סביבה התלמידים מנתחים את יחסי הגומלין בין היצורים החיים, ולומדים על זרימת האנרגיה בסביבה (מארג מזון),על התאמות של צמחים ובעלי חיים לסביבה. והמאפיינים המשותפים לכל הסביבות, דנים בסביבה כמערכת ובהשפעת שינויים – טבעיים ומעשה ידי אדם – על כל סביבה בפרט ועל כל כדור הארץ בכלל.