מבנה הספר לכיתה א ורצף ההוראה המוצע בו

בספר לכיתה א חמישה שערים:

פרק המבוא — ובו שלוש יחידות:

פתיחה המציגה את הנושאים במדע שנלמדים בכיתה א באמצעות שיר פותח ופאזל שעל התלמידים להדביק. בנוסף מתבקשים התלמידים להציג את עצמם באמצעות תמונה שלהם שהם מדביקים בספר.

החושים שלנו — הצגת איברי החושים שלנו והמידע על העולם שאנחנו קולטים בעזרתם. מוצג תפקיד הטכנולוגיה בהרחבת המידע שאנחנו קולטים באמצעות החושים.

מכירים את כוכב הלכת שלנו — הצגת צורתו של כוכב הלכת שלנו, מרכיביו החיים והדוממים כהכנה להכרת עונות השנה — תופעה המאפיינת את כוכב הלכת שלנו. מוצג גם שמו הנוסף כדור הארץ, שניתן לו בגלל צורתו הכדורית (המאפיינת את כל כוכבי הלכת במערכת השמש).

עונות השנהארבעה פרקים שכל אחד מהם מציג אחת מעונות השנה: סתיו, חורף, אביב וקיץ. בכל עונה מוצגת אותה סביבה — שדה פתוח ובו צמחים ובעלי חיים המאפיינים כל עונה. בפרק של כל עונה יש תבנית קבועה: מאפייני העונה, מזג האוויר בעונה, אורך היום, מצב הקרקע, בעלי חיים וצמחים שמוצאים באותה עונה. באמצעות מעקב אחר השינויים בשנה בעונות השנה השונות מכירים התלמידים את המאפיינים של כל עונה בשנה. ראו תיאור מפורט של הפרקטים והתכנים המוצגים בהם, בעמוד 6 במדריך למורה.