מסע מדע

דף הבית >> מסע מדע ב

 

מבנה הספר לכיתה ב ורצף ההוראה המוצע בו

בספר לכיתה ב חמישה שערים:

שער המבוא —מציג את סיפור המסגרת של הספר וההתארגנות למסע של הילדים המלווים את הספר. השער מציג גם את המאפיינים החקלאיים של חג הסוכות: איסוף היבול מן השדות והמטעים והכנות לשנה חקלאית חדשה.   

הבריאות שלנו הפרק עוסק בשני היבטים מרכזיים הקשורים בשמירה על הבריאות: שמירה על  ניקיון המזון שאוכלים והמים ששותים ושמירה על בריאות השיניים.

כדור הארץ שלנו הפרק מציג את צורתו של כדור הארץ וכיצד מגלים אותה בתמונות מהחלל, מרכיבים של כדור הארץ: דוממים (אוויר, מים, סלעים, קרקע) וחיים (צמחים ובעלי חיים), ותופעות הקשורות במזג האוויר.

 

חומרים בסביבה הפרק מציג מגוון של חומרים שמוצאים בסביבה, מן הדומם  (מתכות, חומר, גיר ועוד) ומן החי (עצים, עורות, שעווה ועוד), תכונות של חומרים וכיצד הן מסייעות לנו לזהות חומרים, שימושים בחומרים והתאמת השימוש לתכונות של החומר, הפגיעה בסביבה עקב שימוש לא זהיר בחומרים (דלדול משאבים וזיהום הסביבה).

 

עם בעלי החיים הפרק מציג את מאפייני החיים וצורכי הקיום של בעלי החיים, כיצד הם משיגים את צורכי הקיום ומקומם של החושים ואיברי התנועה בהשגתם, סביבות שבעלי החיים מתקיימים בהן – טבעיות ומלאכותיות  שימושים של האדם בבעלי החיים והפגיעה בהם.