מסע מדע

מבית כנרת-זמורה, דביר

מבנה הספר לכיתה ד ורצף ההוראה המוצע בו
בספר לכיתה ד שלושה מכלולים הכוללים שלושה עשר שערים:
פתיחה הספר פותח בסיפור מסע בצוללת של קבוצת ילדים. במסע הם שטים באוקיינוס ופוגשים גופי מים, דרך חלונות הצוללת רואים הילדים יצורים חיים במים המקשרים אותם למים כסביבת חיים. בהמשך הם יוצאים מהצוללת ומטיילים באי,הטיולים של הילדים באי והטיפוס להר הגבוה המצוי באי, הכרוך במאמץ פיזי ניכר, מקשרים לפרקים בגוף האדם.
מכלול הדומם: כולל שלושה שערים: פרק האוויר (האוויר באטמוספירה), פרק המים (המים בכדור הארץ) ופרק על המחזוריות בזמן (מחזוריות בזמן: יממה, שנה וחודש).הילדים מקיימים דיון בנושא המים בכדור הארץ בהיבט הגיאוגרפי (סוגים של גופי מים בכדור הארץ), הכימי (המים כחומר הנפוץ ביותר בכדור הארץ והתכונות המיוחדות של המים כממס, החומר העיקרי בגופם של כל היצורים החיים) הפיזי (מצבי צבירה של המים והקשר שלו למחזור המים בטבע) והטכנולוגי (השימושים הרבים שהאדם עושה במים).
מכלול החיים: כולל פרק הסביבה (מי ומה בסביבה?) ופרק בעלי החיים (מסע הכרות עם בעלי חיים). התלמידים מכירים סביבות חיים שונות שבהן מתקיימים בעלי חיים מהמחלקות השונות(דגים,דו- חיים, זוחלים,עופות,יונקים). בהמשך מוצג דיון בשלד פנימי ובשלד חיצוני, המקשר את התלמידים למחלקת החרקים. בסוף הפרק על החרקים מוצגות סביבות חיים מלאכותיות שהאדם מפתח.


מכלול האדם:כולל שלושה פרקים- העור (העור) תנועה (שלד ושרירים),הנשימה (מערכת הנשימה). הטיולים של הילדים באי והטיפוס להר הגבוה המצוי באי, מקשרים אותנו לפרקים בגוף האדם: העור – המערכת ששומרת על גופנו ומושפעת מחשיפה לקרינת שמש ישירה; שלד ושרירים – המערכות המאפשרות את התנועה שלנו; הנשימה– המערכת המאפשרת לנו לקבל את האנרגיה הנחוצה לתנועות שלנו במיוחד במצבים של מאמץ גופני.