מסע מדע

מבית כנרת-זמורה, דביר

דף הבית >> מסע מדע ג
מסע מדע ג          
 


מבנה הספר לכיתה ג ורצף ההוראה המוצע בו
בספר לכיתה ג שלושה מכלולים הכוללים חמישה שערים:
פתיחה — הספר פותח בסיפור מסע של קבוצת ילדים. המסע משמש סיפור מסגרת המקשר בין כל הנושאים הנלמדים בספר ומאפשר להדגיש היבטים בין-תחומיים בהוראה. הילדים המגיעים לעמק הנעלם נחלקים לקבוצות, כדי לאפשר את המודולריות של פרקי הספר כך שכל פרק יהיה יחידה עצמאית ובלתי תלויה בפרקים אחרים:

מכלול החיים: פרק הצמחים (אל הצמחים שבעמק הנעלם). קבוצת הילדים יוצאת בעקבות הצמחים הגדלים בעמק הנעלם. באמצעות הסיור של הקבוצה אנו מתוודעים עם הילדים לעולם הצמחים.

מכלול הדומם: מכלול הדומם כולל שלושה שערים: פרק סלעים וקרקעות (אל מצוק הסלעים), פרק חומרים וחומרי דלק (מה עושים בחומרים?) ופרק האנרגיה (זורמים עם החשמל). בסיפור המסגרת קבוצת ילדים יוצאת אל מצוק סלעים בעמק וביחד אתה אנחנו לומדים על סלעים וקרקעות, מאפייניהם, אופן זיהויים והשימושים בהם. הקבוצה שנשארת עם הטייס כדי לטפל בכדור פורח מזמנת דיון בחומרים ובחומרי דלק. הטיסה חזרה של כל הילדים מזמנת דיון באנרגיה חשמלית, שמאפשרת להפעיל מכשירי קשר בכדור פורח.
מכלול האדם: קבוצת הילדים מזמנת גם את הטיפול בנושא, מידע ותקשורת, שכן הילדים מעוניינים לפרסם את סיפור הטיסה שלהם.פרק מידע ותקשורת (מסע בתקשורת) וטכנולוגיה (היבטים של טכנולוגיה ושל מידע ותקשורת מופיעים בכל פרקי הספר בהקשרים מתאימים).